In dit privacybeleid staat hoe de GEU omgaat met persoonsgegevens. Informatie over het privacyconvenant en privacyreglement waarbinnen de leden van de GEU werken staat op deze pagina.

Definities

  • Privacybeleid: dit privacybeleid;
  • Gebruiker: iedere gebruiker van de Website;
  • GEU: de vereniging GEU, gevestigd aan de Hogehilweg 6, (1101 CC) te Amsterdam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 40539276;
  • Website: de website van de GEU: https://www.geu.nl

Verwerkte gegevens en gebruik van gegevens

De GEU verwerkt de naam en e-mailadres van Gebruikers voor de verzending van nieuwsbrieven. De GEU verzamelt deze persoonsgegevens van een Gebruiker wanneer een gebruiker zich via de Website aanmeldt voor de nieuwsbrief van GEU, of wanneer een Gebruiker zich heeft aangemeld voor één van onze congressen en bijeenkomsten en daarbij heeft aangegeven zich te willen inschrijven voor de nieuwsbrief.

GEU verwerkt de betreffende persoonsgegevens uitsluitend voor het doel om nieuwsbrieven of aankondigingen naar een Gebruiker toe te zenden. Indien de Gebruiker hiertegen bezwaar heeft, dan kan hij zich in iedere nieuwsbrief afmelden of contact opnemen met info@geu.nl.

De GEU ontwikkelt als brancheorganisatie geen leermiddelen. Informatie over hoe onze leden binnen leermiddelen persoonsgegevens verwerken treft u aan op deze pagina.

Doorgifte aan derden

GEU zal de persoonsgegevens van haar Gebruikers niet aan derden doorgeven, tenzij (1) de doorgifte geschiedt aan een door GEU (voor de in dit Privacybeleid opgesomde doeleinden) ingeschakelde bewerker (in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens) of (2) GEU op grond van een wettelijke verplichting gehouden is tot afgifte van persoonsgegevens aan bevoegde instanties.

Cookies

De Website maakt gebruik van ‘cookies’, maar probeert het plaatsen van dergelijke cookies zoveel mogelijk te minimaliseren. Op de computer van de Gebruiker worden daarom bij het gebruik van de Website in beginsel uitsluitend functionele cookies geplaatst die samenhangen met het CMS-systeem dat wordt gebruikt door de GEU.

Op de Website wordt gebruikgemaakt van Google Analytics. Wij hebben de functie van Google Analytics inschakeld waarmee het laatste octet van het IP-adres van Gebruikers wordt verwijderd.

Op onze contactpagina maken wij gebruik van een Google Maps plugin en in nieuwsberichten maken wij incidenteel gebruik van YouTube-afspeelfunctionaliteiten. Wij hebben deze diensten zo ingesteld dat geen cookies worden geplaatst. Wanneer u doorklikt op de kaarten of de video naar de desbetreffende dienst, worden echter wel cookies geplaatst. Meer hierover leest u op de website van Google.

Wijziging/verwijdering van persoonsgegevens

De Gebruiker heeft recht op inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering en afscherming van zijn of haar persoonsgegevens, overeenkomstig het bepaalde in de Wet bescherming persoonsgegevens.

Indien de Gebruiker van een van deze rechten gebruik wil maken, of indien de Gebruiker vragen heeft over dit Privacybeleid kan de Gebruiker de GEU bereiken via info@geu.nl, of via Postbus 12040 (Hogehilweg 6) 1100 AA  Amsterdam, telefoon: 020 430 91 50.

Gebruikers kunnen zich afmelden van de nieuwsbrief door een e-mail te zenden aan info@geu.nl, of gebruik te maken van de link in de nieuwsbrief.

Beveiliging

GEU heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens van Gebruikers te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Zo werkt deze website bijvoorbeeld uitsluitend via een versleutelde verbinding.

E-mailadressen worden bij ons beheerd door MailChimp (The Rocket Science Group), die optreedt als bewerker (in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens). Informatie over het beveiligingsbeleid van MailChimp is online beschikbaar.

Wijziging in het Privacybeleid

GEU behoudt zich het recht voor dit Privacybeleid aan te passen. Elke aanpassing zal op deze pagina bekend worden gemaakt. GEU adviseert de Gebruiker dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd. Het huidige Privacybeleid is bijgewerkt op 7 november 2015.

Garanties, aansprakelijkheid en auteursrecht

Aan de informatie op de Website kunt u geen rechten ontlenen en u dient de informatie niet als advies te beschouwen. GEU is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van gebruik van de Website of onjuiste of incomplete informatie op de Website.

De informatie op de Website is auteursrechtelijk beschermd. Afhankelijk van het materiaal, is de GEU of één van haar leveranciers rechthebbende op het werk. Voor vragen over hergebruik van de informatie, kunt u contact met ons opnemen via info@geu.nl.